Crieff Group a.s., IČ: 04910168, DIČ: 04910168, sídlem Sokola Tůmy 1099/1, Hulváky, 709 00 Ostrava, vedená u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn.B 10820,

zastoupená Ing. Janem Novotným, statutárním ředitelem, kontaktní e-mail: novotny@cryptio.cz, mobilní telefon: 730544948, číslo účtu: 4081026349/0800